Những văn bản liên quan đến kinh doanh bất động sản (BĐS) bạn cần biết!

Những văn bản liên quan đến kinh doanh bất động sản (BĐS) bạn cần biết!
Ngày đăng: 26/06/2021 04:20 PM

- Luật kinh doanh BĐS 2014

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh BĐS

- Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS

- Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS; điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS do Bộ Xây Dựng ban hành 

- Luật Đất đai 2013

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất 

- Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định hướng dẫn Luật đất đai 

- Luật Xây dựng 2014

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Luật Nhà ở 2014

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

- Luật đấu thầu 2013

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng 

- Luật Công Chứng 2014

- Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm 

- Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổ thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung Tâm Đăng Ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng Ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư Pháp .

Bài viết khác:
Zalo
Hotline